What Is the KFC? What Is the KFC?

เมืองคิตะคิวชู เมืองแห่งภาพยนตร์

ABOUT US KFC

เราจะสู้เต็มที่ เพื่อทำสิ่งเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้! คิตะคิวชูฟิล์มคอมมิชชัน

คิตะคิวชูฟิล์มคอมมิชชันเป็นองค์กรฟิล์มคอมมิชชันแห่งแรกของญี่ปุ่น ที่โปรโมทและสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มาตั้งแต่ปี 1989 เรามี “ระบบ Full Support 365 วัน 24 ชั่วโมง” “ประสบการณ์และความมุ่งมั่นที่พร้อมท้าทายโลเคชันสเกลใหญ่” และ “ระบบขอความร่วมมือจากคนท้องถิ่นในการถ่ายทำ” ทำให้การถ่ายทำที่ดูไม่น่าทำได้ในพื้นที่อื่น กลายเป็นจริงขึ้นมา เราได้รับคำชมจากผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวต่างชาติว่า “แม้ไม่คุ้นชินกับประเทศญี่ปุ่น แต่ถ้าเป็นเมืองคิตะคิวชู เราก็ถ่ายทำได้อย่างสบายใจ”
No guts, No glory, Go for it !

เมืองคิตะคิวชูตั้งอยู่เหนือสุดของคิวชู เจริญขึ้นมาในฐานะเมืองอุตสาหกรรมการผลิต หนึ่งในเขตอุตสาหกรรมใหญ่สี่เขตในญี่ปุ่น ซึ่งคอยค้ำจุนญี่ปุ่นขณะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ จิตวิญญาณแห่ง “การผลิต” ที่ยังคงอยู่ไม่ขาดหายในเมืองนี้ ได้ถูกส่งต่อไปยังเวทีใหม่คือ “การผลิตภาพยนตร์” หลายปีที่ผ่านมา มีการถ่ายทำภาพยนตร์และละครจำนวนมากในเมืองคิตะคิวชู จนเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะ “เมืองแห่งภาพยนตร์” โดยได้รับการสนับสนุนจากความมุ่งมั่นของคิตะคิวชูฟิล์มคอมมิชชัน สถานที่ถ่ายทำอันหลากหลายและมีเอกลักษณ์ของเมืองคิตะคิวชู รวมถึงนักแสดงประกอบทุกคนและผู้คนที่คอยเฝ้าดูให้กำลังใจอย่างอบอุ่น เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองแห่งนี้เป็นที่พูดถึงกันในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ ไม่เพียงแต่ในญี่ปุ่นเท่านั้น ผู้ผลิตภาพยนตร์และละครจากต่างประเทศก็ยังจับตามอง จากนี้ไปเมืองคิตะคิวชูจะพัฒนาเสน่ห์อันล้นเหลือในฐานะ “เมืองแห่งภาพยนตร์” ต่อไปพลัง 3 ประการช่วยสนับสนุนการถ่ายทำ

Three kinds of power to support location shooting


ท้าทายให้ถึงที่สุด กับโลเคชันสเกลใหญ่ที่หาไม่ได้ในเมืองอื่น!

สาเหตุข้อหนึ่งที่โลเคชันถ่ายทำภาพยนตร์/ละครโทรทัศน์ของเราได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากจากผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ คือ “การกล้าคิดกล้าทำเพื่อโลเคชันสเกลใหญ่” ไม่ว่าจะฉากระเบิดใจกลางเมืองหรือฉากยึดสนามบิน โลเคชันสเกลใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยทำได้ในญี่ปุ่น เราจัดให้สำเร็จมาแล้ว

เวทีแต่ละฉาก มีอยู่ทั่วคิตะคิวชู และทุกฉาก สามารถไปถึงได้ใน 30 นาที

นอกจากทิวทัศน์ชนบทอันแสนสงบหรือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แล้ว ยังมีตึกจากสมัยเมจิ/ไทโช ตลาดที่เปิดมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนอย่างทรงพลัง ทิวทัศน์ใจกลางเมืองอันทันสมัย สถานที่เหล่านี้กระจุกตัวและสามารถไปถึงได้ใน 30 นาที เอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้เป็นเสน่ห์หลักที่จับหัวใจของผู้สร้างภาพยนตร์

การสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นจากคนท้องถิ่น ก่อให้เกิดฉากอันน่าจดจำไปตลอดกาล

เมืองคิตะคิวชูมี “ระบบให้ความร่วมมือ เช่น ให้คนท้องถิ่นช่วยเหลือการถ่ายทำ” นักแสดงประกอบและอาสาสมัครกว่า 6 พันคนจะเข้าร่วมการถ่ายทำอย่างกระตือรือร้น แม้จะต้องปิดถนนหรือสถานที่เพื่อใช้ถ่ายทำ ผู้คนท้องถิ่นก็ยังเปิดกว้าง คอยเฝ้ามองและให้กำลังใจอย่างอบอุ่น นี่คือรากฐานที่ทำให้การถ่ายทำประสบความสำเร็จ


รางวัลจำนวนมากคือหลักฐานรับประกันผลงาน
รางวัลวัฒนธรรมจังหวัดฟุกุโอกะครั้งที่ 23 สาขาสังคม (พฤศจิกายน 2015)

เนื่องจากมีคนท้องถิ่นจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองอย่างกระตือรือร้น เช่น ให้ความร่วมมือถ่ายทำในฐานะนักแสดงตัวประกอบ คิตะคิวชูฟิล์มคอมมิชชันจึงได้รับคำชื่นชมในฐานะผู้ส่งเสริมความเข้าใจที่มีต่อวัฒนธรรมภาพยนตร์ รวมถึงผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีการขับเคลื่อน และได้รับ “รางวัลวัฒนธรรมจังหวัดฟุกุโอกะครั้งที่ 23 สาขาสังคม”

Tokyo Drama Award 2014 รางวัลพิเศษ (ตุลาคม 2014)

คิตะคิวชูฟิล์มคอมมิชชันได้รับคำชื่นชมจากการช่วยเหลือจัดเตรียมโลเคชันถ่ายทำสเกลใหญ่ให้ละครโทรทัศน์ “MOZU Season1” ที่ดัดแปลงมาจากนิยายและถูกพูดถึงว่าไม่น่าจะนำมาทำเป็นละครโทรทัศน์ได้ และได้รับรางวัลพิเศษในงาน “Tokyo Drama Award 2014” ถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งยวดครั้งแรกในญี่ปุ่นของฟิล์มคอมมิชชัน日本語版TOPへ英語版TOPへタイ語版TOPへ韓国語版TOPへ日本語版TOPへ日本語版TOPへ